VODITELJICA PROJEKTA:

Prof.dr.sc. Duška Ćurić, Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Hrvatska

PROJEKTNI TIM:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

 1. Izv.prof.dr.sc. Dubravka Novotni
 2. Doc.dr.sc. Nikolina Čukelj Mustač
 3. Dr.sc. Bojana Voučko, viši asistent
 4. Matea Habuš, mag.ing., asistent
 5. Lidija Drobac, univ. bacc. ing.

Laboratorij za kemiju i tehnologiju ulja i masti, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

 1. Prof.dr.sc. Dubravka Škevin
 2. Doc.dr.sc. Klara Kraljić
 3. Doc.dr.sc. Marko Obranović

Kabinet za projektiranje, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

 1. Izv.prof.dr.sc. Sandra Balbino

Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

 1. Prof.dr.sc. Mirjana Hruškar
 2. Doc.dr.sc. Marina Krpan
 3. Saša Drakula (djev. Ajredini), mag.ing., asistent

Kabinet za osnove inženjerstva, Zavod za procesno inženjerstvo 

 1. Doc.dr.sc. Maja Benković

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Katedra za zdravstvenu ekologiju

 1. Doc.dr.sc. Dražen Lušić,