Oprema kupljena iz sredstava HRZZ-a

VIBRACIONI KRIOMLIN 

CENTRIFUGA ROTINA 380

SUŠIONIK

HPLC ODZRAČIVAČ-DEGAZER

DESTILACIJSKA JEDINICA